ASOCIATIA NATIONALA ANTICORUPTIE
Obiective
ACTIVITATI CURENTE CU OBIECTIVE OPERATIONALE CLAR DEFINITE SI OPERATIUNI DE SINE STATATOARE
1. Oferirea de consultanta juridica si informatii victimelor sau martorilor faptelor de coruptie, din perspectiva mijloacelor legale de plângere si a pârghiilor legale pe care le pot folosi in combaterea faptelor de coruptie, prin intermediul Oficiului de Asistenta Juridica Anticoruptie pentru Cetateni/ Advocacy and Legal Advice Office.
Consultanta juridica oferita va fi gratuita si se va realiza in acord cu optiunea cetatenilor, in mod direct la sediul Centrului National de Informare si Lupta Anti-coruptie. In cadrul acestei activitati nu se vor face demersuri catre institutiile publice competente pentru solutionarea intr-un fel sau altul a petitiilor cetatenilor, consultanta juridica având doar rol de educare si informare a publicului, cu referire la domeniul mai sus amintit.
Proiectul Oficiului de Asistenta Anticoruptie pentru Cetateni urmareste cresterea capacitatii victimelor si martorilor faptelor de coruptie de a-si solutiona prin mijloacele legale si administrative plângerile.
Scopul principal al proiectului este sa mobilizeze cetatenii sa participe la eforturile anti-coruptie astfel:
- sa faca usor accesibile publicului informatiile referitoare la drepturile pe care le au cetatenii;
- sa ofere sfaturi juridice asupra modului in care se pot inainta plângerile in cazurile de gestiune frauduloasa a fondurilor publice sau in cazurile in care cetatenii sunt victime ale (sau iau la cunostinta despre existenta unor indici - indicatori ) ai coruptiei;
- sa permita cetatenilor sa actioneze impotriva coruptiei prin realizarea unor campanii de informare. Aceste campanii vor include producerea de brosuri sau ghiduri pentru cetateni si vor oferi informatii practice si sfaturi la niste intrebari concrete;
- sa deschida dialogul cu institutiile publice pentru a sustine infiintarea unor mecanisme de raspuns capabile sa rezolve plângerile cetatenilor.
- sa organizeze intâlniri cu caracter preventiv cu personal din rândul lucratorilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative si Justitiei, dintre care, si intâlniri cu persoane care detin functii de conducere.
2. Lansarea unui forum de discutii - dezbateri publice, organizarea si realizarea a unor sesiuni si ateliere de instruire, de informare si comunicare, platforme de networking pe probleme circumscrise coruptiei.
3. Lansarea unei grile de programe de training de perfectionare destinat personalului managerial din administratia publica, cu durata de 5 zile fiecare, care acopera cele mai importante domenii de activitate din cadrul unei institutii publice: comunicare, relatii publice, financiar, managementul proiectelor, audit si control intern.
5. Organizarea de seminarii si conferinte
6. Elaborarea si editarea unor serii de ghiduri in scopul informarii cetatenilor, a mediului de afaceri si a publicului larg din România asupra cailor sau mijloacelor oferite de lege pentru combaterea faptelor de coruptie si a altor acte de neintegritate cu care se pot confrunta in raporturile cu autoritatile si institutiile publice, prezentate in mod direct la sediul Centrului National de Informare si Lupta Anti-coruptie, de natura sa permita accesul usor al publicului larg la informatiile furnizate, fara o dezvoltare doctrinara a problemelor juridice in cauza, plecând de la considerente pur practice sau prin posta si prin e-mail.
monitorizarea aplicarii legii anticoruptie de catre autoritatile publice, in special in ceea ce priveste problematica conflictului de interese si a incompatibilitatilor.